طراحی محوطه مجتمع مسکونی گلبو

طراحی محوطه مجتمع مسکونی گلبو

طراحی محوطه مجتمع مسکونی گلبو


موقعیت: تهران ـ کامرانیه

سال: 1397

امروزه یکی از معضلات بزرگ شهر ها پدیده وارونگی و آلودگی هوا می باشد که یکی از راه های مقابله با این آلودگی ها در نظر داشتن و بوجود آوردن محوطه فضایی سبز(محوطه سازی-لنداسکیپ) در اطراف ساختمان یا پشت بام منزل می باشد. که این امر باعث جذب آلودگی هوا و در نتیجه خارج کردن اکسیژن از خود می باشد. در محوطه سازی (لنداسکیپ)همیشه با گیاهان متنوع سروکار داریم ویکی از مهم ترین گامهای اصلی طراحی و اجرای محوطه سازی (لند اسکیپ) جانمایی و آرایش گل و گیاهان در موقعیت مناسب و مطلوب خود به بهترین شکل ممکن می باشد که باید قبل از اجرا در طراحی محوطه نوع چیدمان گل و گیاه در طرح مورد نظر مشخص و معلوم گردد.

علاوه بر گل و گیاه متریال های استفاده شده و همچنین تبیعه ی استخر در محوطه حايز اهمیت می باشد که باید پیش از اجرا مورد بررسی قرار بگیرد. درطراحی این پروژه سعی شده تا حتی الامکان از متریالهای طبیعی همچون سنگ و چوب استفاده شودکه بیشار با طبیعت همساز هستند.بعلت استفاده از سنگ میگون در کف سازی و برجسته بودن آن در قسمتی از مسیر با سنگ مسطح کار شده است که عبور و مرور را راحتتر کند.

نورپردازی در شب هم بسیار حايز اهمیت است تا بتوان زیبایی ها را در شب نیز مشاهده کرد که در این پروژه به خوبی حل شده است.

نام و نام خانوادگی
ایمیل
نظر
500 کاراکتر