کلینیک دندان پزشکی دکتر یوسف

کلینیک دندان پزشکی دکتر یوسف

کلینیک دندان پزشکی دکتر یوسف


موقعیت: تهران-سعادت آباد
سال: 1397
 طراحی مینیمال وساده کلینیک دندانپزشکی بر اساس الزامات پروژه و نیاز کارفرما
در بازسازی این واحد تلاش بر این بوده است که از فضا حداکثر استفاده انجام شود.جانمایی ریز فضاها برای ایجاد فضای حداکثری انجام شده است. همچنین استفاده از متریالهای روشن فضا را بزرگتر نشان می دهد. در طراحی کلینیک رعایت ضوابط و الزامات خاص طراحی کلینیک نیز مد نظر بوده است.
 رنگ آبی  در کنار متریال چوب به ایجاد حس راحتی و صمیمیت و آرامش و ارتباط بهتر بین مراجعین و پزشکان بسیار کمک  کرد و در نهایت منجبر به فضایی آرام و دلنشین شد. در بازسازی این واحد، طرح و اجرا در تعامل کامل با مشتری و خواسته های پزشک منجر به شکلگیری فضایی کاربردی و در عین حال زیبا شده است. در بازسازی و طراحی کلینیک، الگوهای اجرایی نیز بر اساس سرعت اجرا انتخاب شده اند.

نام و نام خانوادگی
ایمیل
نظر
500 کاراکتر