جهت مشاهده مقالات متنوع در وب سایت الهام ابراهیمی | طراح معمار داخلی | دکوراسیون داخلی، با ما همراه باشید

روانشاسی رنگ و نور در معماری

روانشاسی رنگ و نور در معماری

چکیدهیکی از مولفه هاي اصلی و مهم در طراحی فضاهاي شهري، بحث هویت وسرزندگی در فضاهای شهری است. کم توجهی به ابعاد و عوامل هویت بخش در فضاهای شهری حس تعلق مکانی ...


1 صفحه